Παρουσίαση Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

20211222 074113

Στην 1η περίοδο (Οκτώβριος-Νοέμβριος) των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα; «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» της WWF Ελλάς. Ακολουθεί η ταυτότητα του προγράμματος από τη wwf Ελλάς:

 • Θεματική: Περιβάλλον/ Ευ ζην
 • Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση/Διατροφή
 • Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, Α’-Στ’ Δημοτικού

Διάρκεια στο τετράμηνο: 11 δραστηριότητες (~ 20 ώρες)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» αποτελεί μία πρόταση που στοχεύει στη σύνδεση των διατροφικών συνηθείων με τη προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από μία σειρά 11 δραστηριοτήτων, οι μαθητές/τριες πληροφορούνται για τα είδη των τροφών και τις θρεπτικές τους αξίες βάσει της μεσογειακής διατροφής, συνδυάζοντας τα στοιχεία αυτά με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, με στόχο να υιοθετήσουν διατροφικές συνήθειες υγιεινές και περιβαλλοντικά ορθές, οι οποίες θα συνδέονται με τη μεσογειακή διατροφή.

Στοχευόμενες δεξιότητες

  • Δεξιότητες μάθησης (1ος κύκλος)
  • Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία
  • Δεξιότητες Ζωής (2ος κύκλος)
  • Aυτομέριμνα, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Κοινωνικές Δεξιότητες, Πρωτοβουλία, Υπευθυνότητα
  • Δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης (3ος κύκλος)
  • Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
  • Δεξιότητες του νου (4ος κύκλος)
  • Επίλυση προβλημάτων, 
  • Κατασκευές, Πλάγια σκέψη