ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ETWINNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 συμμετέχει στο ευρωπαϊκό etwinning έργο: “Everything is possible, even the impossible!” Συμμετέχουν σχολεία από την Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Τα παιδιά θα συνεργαστούν και θα  γνωρίσουν έννοιες όπως φιλία, καλοσύνη, ευγένεια, συνεργασία, υγιεινός τρόπος ζωής, προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διάσημης ηρωίδας, Μαίρη Πόππινς. Η ηρωίδα θα επισκέπτεται τα συνεργαζόμενα σχολεία και στη “μαγική” της τσάντα θα κουβαλάει πάντα μια ιστορία. Με βάση αυτή την ιστορία τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τις παραπάνω έννοιες ενώ παράλληλα θα παίζουν online παιχνίδια, θα παρακολουθούν σχετικά βίντεο και θα εμπλέκονται σε δραστηριότητες stem και ρομποτικής.

Etwinning Δράση STEM 3.0

Μετά την «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην eTwinning δράση για το STEM 3.0 για 340 σχολεία» το σχολείο μας είναι ανάμεσα στα 244 ωφελούμενα σχολεία. Συγκεκριμένα στα ωφελούμενα σχολεία παρέχεται ένα kit ρομποτικής το οποίο θα αξιοποιήσουν για να εγγράψουν ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning προσανατολισμένο στο STEM, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.