ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Έπαινοι για τους μαθητές μας  από την Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Ποντιακος Ελληνισμός : Μνήμες και όνειρα,  παρελθόν,  παρόν και μέλλον”.

 

Βεβαιώσεις συμμετοχών για το  πολιτιστικό Πρόγραμμα:” Ταξίδι πάμε στην Ιστορία,  στο ’21 , στον αγώνα για την Ελευθερία.” Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2020-21 στο Τμήμα 1 του Νηπιαγωγείου μας.

«Ταξίδι πάμε στην Ιστορία, στο ’21, στον αγώνα για την Ελευθερία».