Χαρακτηριστικά σχολικής μονάδας

Το σχολείο μας είναι διθέσιο με 2 υποχρεωτικά πρωινά τμήματα κι 1 προαιρετικό ολοήμερο καθώς κι 1 τμήμα πρόωρης υποδοχής (πρωινής ζώνης).

Βρίσκεται στον ίδιο αύλειο χώρο με το Δημοτικό σχολείο Αγ. Παρασκευής.

Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου είναι η κ. Ράπτη Σοφία