Το λάβαρο / Οι σημαίες μας αλλιώς…!

Αναγνωρίζοντας πως το σχολείο εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ιστορικό, πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αποσκοπεί μόνο στη γνώση ακαδημαϊκών μαθημάτων αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για μια ζωή, η ομάδα δράσης της σχολικής μας μονάδας θέτει ως σκοπό του Σχεδίου Δράσης της: την καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων και ειδικότερα των 4Cs στη σχολική ρουτίνα και στον προγραμματισμό του σχολείου μας.

Συνεπώς, ως στόχους ορίζουμε:

–  την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αι και ειδικότερα των 4Cs: επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργία

– τη βελτίωση κι ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της σxολικής κοινότητας: αναφορικά με μαθητές, μαθητές-εκπαιδευτικούς, σχολείο-οικογένεια

–  την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής εστιάζοντας στην κοινωνική εν συναίσθηση

– την καλλιέργεια δεξιοτήτων του νου εστιάζοντας στις ρουτίνες σκέψης και στον αναστοχασμό, στην στρατηγική σκέψη με κεντρικό πυλώνα το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Στο πλαίσιο project για την 25η Μαρτίου 1821 εκπονήσαμε δράση κατά την οποία μιλήσαμε και προβληματιστήκαμε για τους ήρωες και ηρωίδες.. Ποιοι είναι; Ποια τα χαρακτηριστικά τους; Τί κάνουν; Υπάρχουν και σήμερα; Μετά από τη συζήτηση με τα νήπιά μας αποφασίσαμε  να φιλοτεχνήσουμε διαφορετικές σημαίες, σημαίες “αλλιώς” που αποστείλαμε σε παιδιά-ήρωες που μάχονται ενάντια σε ασθένειες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης…

Οι σημαίες μας ήταν διαφορετικές. Επάνω τους υπήρχαν μηνύματα αισιοδοξίας κι ελπίδας για τα παιδιά που μάχονται στα νοσοκομεία.

IMG 7178
οι σημαίες μας .. αλλιώς..για παιδιά-ήρωες!
ΤΜΗΜΑ 1

 

Φτιάξαμε και κάρτα για να την παραδώσουμε μαζί με τις σημαίες μας!

thumbnail Screenshot 20220322 145728 Gallery thumbnail Screenshot 20220322 145802 Gallery

σημαίες μας αλλιώς
ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΑΣ ΑΛΛΙΩΣ- ΤΜ.2

 

thumbnail Screenshot 20220331 101206 Gallery

Μια μικρή μαθήτρια στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου με τις σημαίες μας! Οι ήρωες, -ίδες  που μας εμπνέουν!

Ευχαριστούμε πολύ το Ιατρικό Προσωπικό του Νοσοκομείου και ιδιαιτέρως τη γιατρό Μαρία Λάμπρου  για τη συνεργασία σε αυτή την τόσο ξεχωριστή δράση μας!