Εκπαιδευτικοί

Για το σχολικό έτος 2022-23 στο σχολείο μας υπηρετούν:

-Γατσούλη Δήμητρα, υπεύθυνη τμήματος 2 και υπεύθυνη τμήματος πρόωρης υποδοχής,  https://minedu-primary.webex.com/meet/digatsouli

-Γιαννοπούλου Ευαγγελία, υπεύθυνη  τμήματος 1, https://minedu-primary2.webex.com/meet/liagianno

-Ράπτη Σοφία, Προϊσταμένη νηπιαγωγείου, υπεύθυνη προαιρετικού ολοήμερου τμήματος, https://minedu-primary.webex.com/meet/sofirapti

-Συριτζίδου Μαρία, ΠΕ 06, καθηγήτρια Αγγλικών