Γιορτή εθνικής επετείου 28ης Οκτώβρη 1940, 2022-23

A B C D E F