Πρόγραμμα μαθημάτων Γ΄ τάξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα τμήματα Γενικής Παιδείας διαιρούνται σε υποτμήματα ως εξής.

Το Γ1 σε Γ1,1 και Γ1,2.

Το Γ2 σε Γ2, 1 και Γ2,2.

Τα υποτμήματα Γ1,1 και Γ2,1 θα λειτουργήσουν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή την εβδομάδα από 11/05/20 – 15/05/20.

Τα υποτμήματα Γ1,2 και Γ2,2 θα λειτουργήσουν Τρίτη και Πέμπτη την εβδομάδα από 11/05/20  – 15/05/20.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ίσχυε και πριν από το κλείσιμο των σχολείων.

Οι Ομάδες Προσανατολισμού:  Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας θα κάνουν τα μαθήματα προσανατολισμού κάθε μέρα με βάση το πρόγραμμα που ίσχυε από πριν.

Η Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής διαιρείται σε δύο τμήματα τα οποία θα κάνουν τα μαθήματα προσανατολισμού κατά τις αντίστοιχες μέρες των τμημάτων Γενικής Παιδείας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση