ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.  ΦΕΚ 4188/10-9-202. Απόφ. Αριθμ. 111525/ΓΔ4

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για τη χρήση της τηλεκπαίδευσης Webex του Υπουργείου Παιδείας

 

Oδηγίες αξιολόγησης μαθητών με χρήση webex (polling)

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ψηφιακή πλατφόρμα e-me

Webex.sch.gr

Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝΛήψη αρχείου

ΦΕΚ 4264/30-9-2020. Υ.Α. Αριθμ. 131451/ΓΔ4. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως  (ΙΕΠ)

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021. (ΦΕΚ)

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21 (εγκύκλιος 12-9-20)

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση [ΦΕΚ 1859 /15-05-2020]

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ WEBEX

Σχολ. έτος 2019-20Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου