ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

«Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές»

Σύμφωνα με την εντολή (έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 70126/ΓΔ4/9-6-20) της Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ σας διαβιβάζουμε την παρακάτω επιστολή προς ενημέρωσή σας:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 209-20

 

Για να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση για τις απουσίες επιλέξτε ένα από τα παρακάτω υποδείγματα:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 3

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΣΔ κλικ εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ από τα παρακάτω φυλλάδιαΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 

2020 – Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις εγγραφές και τις ανανεώσεις εγγραφών κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),

Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),

Ιστορία,

Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία).

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

 1. Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναιτα εξής:

 1. Γενικής Παιδείας:

Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),

Ιστορία,

Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),

Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών),

 1. και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

 

3. Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

 

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπουργική Απόφαση   Aριθμ. 10645/ΓΔ4

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
 2. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 30% επιπλέον των προβλεπόμενων με όρο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης.

3. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

4. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους

5. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης.

6. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν           στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν             συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα        με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 681), καταχωρίζονται           απουσίες.

 Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

 1. Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.
 2. Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.
 3. Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο.

 Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, ΚΛΠ ΚΛΠ.

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ

Διευκρινίζεται ότι ο γονέας που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα αυτού δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, καθώς δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο». Επισημαίνεται ότι η με αρ. Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΚΖ9-ΕΚ) εγκύκλιος τουΥΠ.Π.Ε.Θ. εξακολουθεί να ισχύει.

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου.

Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπος του.

4) Ο κηδεμόνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα και ιδίως από τα άρθρα 9, 21 και 29.

5) Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του/ της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον κηδεμόνα.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση:  Λ. Συγγρού 165                   

Τ.Κ.-Πόλη:   17121 – Νέα Σμύρνη 

Τηλ : 2131617480, 2131617495

Email: keddy-d-athinas@sch.gr Ιστότοπος: http://dkday-athin.att.sch.gr

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΑΞΗ Α

Εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις  τα εξής ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 1. Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),

2. Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),

3. Ιστορία,

4. Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),

5. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

Τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

 

ΤΑΞΗ Β

Εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις τα εξής:

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας:

 1. Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),

2. Ιστορία,

3. Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),

4. Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),

5. Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών),

Β. Τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

Τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

 

ΤΑΞΗ Γ

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής:

Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

 

β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

 

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

 1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
 2. Για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου για τους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο (2) μαθημάτων.

 

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

 1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Aριθμ. 10645/ΓΔ4
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 της παραπάνω υπουργικής απόφασης Aριθμ. 10645/ΓΔ4

 

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
 2. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 30% επιπλέον των προβλεπόμενων με όρο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης.

 1. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
 2. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
 3. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης.
 4. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλ-λόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 681), καταχωρίζονται απουσίες.

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

 1. Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.
 2. Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.
 3. Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο.

 

üΚαταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, ΚΛΠ ΚΛΠ.

 

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.

 

 

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ

διευκρινίζεται ότι ο γονέας που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα αυτού δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, καθώς δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο».

Επισημαίνεται η με αρ. Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΚΖ9-ΕΚ) εγκύκλιος τουΥΠ.Π.Ε.Θ. εξακολουθεί να ισχύει.

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου.

3) Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπος του.

4) Ο κηδεμόνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα και ιδίως από τα άρθρα 9, 21 και 29.

5) Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του/ της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον κηδεμόνα.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Email: keddy-d-athinas@sch.gr Ιστότοπος: http://dkday-athin.att.sch.gr
 

Ταχ. Δ/νση:  Λ. Συγγρού 165                   

Τ.Κ.-Πόλη:    17121 Νέα Σμύρνη 

Τηλ : 2131617480, 2131617495

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 2131617496
Εξυπηρέτηση κοινού

8:00-15:00  καθημερινά

213 1617 480 Εφημερεύων

213 1617 495 Σταυρούλα Παρνασσά

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  213  1617 491  Δρ. Μανόλης Αποστολάκης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   213 1617 496
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  213  1617 493  Θεοδώρα Καζαντζίδου

213 1617  493  Ευαγγελία Κανάκη

213  1617 494  Αναστασία Μπρούσσου 

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ
12-3 μ.μ. καθημερινά
 213 1617 482  Σοφία Γεωργακάκου
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

12-3 μ.μ. καθημερινά

 213  1617  483 Βασιλική Τσικαρλή

213  1617  484 Βασιλική Λαμπίρη

213  1617  486 Ευαγγελία Κανάκη

213  1617 485 Ευαγγελία Θεοχαράκη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

12-3 μ.μ. καθημερινά

 213  1617 487 Αικατερίνη Παπαδημητρίου

213  1617 497 Αθανασία Γκίκα

213 1617 497  Μαρία Καραμπέτσου

213  1617 489 Ευαγγελία Παυλοπούλου

213  1617 490 Μαρία Καργιώτη

213  1617 488 Αλίκη Λαδά

213  1617 492 Γεράσιμος Σπηλιωτόπουλος

213 1617 492 Μιχαήλ Συρρής

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

Αγαπητοί  γονείς και κηδεμόνες

Με την ευκαιρία της πρώτης περιόδου του νέου σχολικού έτους θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Κατ’ αρχάς οφείλουμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα της συνεργασίας μας με κοινό σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους και την εξέλιξή τους σε ενήλικες, ικανούς να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία τη ζωή και με αποτελεσματικότητα τα προβλήματά της.

Η τακτική επικοινωνία με το σχολείο είναι απαραίτητη, για να βοηθηθεί το παιδί αποτελεσματικά στις δυσκολίες που ως έφηβος /-η αντιμετωπίζει.

Το σχολείο πρέπει να είναι ενημερωμένο για κάθε σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο του ίδιου του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του, επειδή το παιδί επηρεάζεται απ’ αυτό. Για να δουλέψει σωστά ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει τι απασχολεί το παιδί, αλλά και ο γονιός θα καταλάβει καλύτερα το παιδί του συζητώντας με τον δάσκαλο. Ειδικότερα, τα προβλήματα υγείας πρέπει να είναι γνωστά στο σχολείο, διότι διαφορετικά είναι δυνατόν το παιδί να βρεθεί σε κίνδυνο και το σχολείο να μην μπορεί να βοηθήσει, επειδή δεν γνωρίζει. Τότε την ευθύνη φέρει εξ ολοκλήρου ο γονέας.

Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων πρέπει να κατατίθεται στο σχολείο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης άσκησης επιμέλειας. Δεν αποκλείεται από τον σχολικό χώρο ούτε από τη δυνατότητα ενημέρωσης για την πρόοδο του παιδιού του ο γονέας που διατηρεί τη γονική μέριμνα χωρίς να ασκεί επιμέλεια (Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010).

Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί το σχολείο, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

 

 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κλπ., έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική  εξέταση, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Όλοι οι μαθητές της Α΄ τάξης πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν όσο το δυνατόν συντομότερα στη Διευθύντρια του Σχολείου το Ατομικό Δελτίο Υγείας, το οποίο θα συμπληρωθεί με τη φροντίδα σας από γιατρούς των οικείων Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή ασφαλιστικών φορέων ή ιδιωτών γιατρών που παρακολουθούν την υγεία των παιδιών σας. Η παράλειψη κατάθεσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του/της μαθητή/-τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και από άλλες σχολικές δραστηριότητες.

—Αθλητική περιβολή μαθητών στο μάθημα Φυσικής Αγωγής

«Οι μαθητές υποχρεωτικά, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή, ανεξάρτητα με το είδος, τη φίρμα, το χρώμα αυτής και των υποδημάτων. Οι μαθητές που δεν θα φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο, εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη, προκειμένου να αποφύγουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δεν θα συμμετέχουν σ’ αυτό, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται η Διευθύντρια του σχολείου, θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους και θα λαμβάνουν γνώση οι κηδεμόνες τους». Εγκύκλιος Γ4/752/18-09-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

—Είναι απαραίτητο να δοθεί στο σχολείο ο αριθμός του τηλεφώνου -κινητού και σταθερού – του κηδεμόνα, για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας. Επίσης, το e-mail του κάθε γονέα (αν υπάρχει) διευκολύνει την επικοινωνία μας.

 

Τέλος, είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές υποχρεώσεις των μαθητών:

-Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα και να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση (8:15 π. μ.), η οποία δεν γίνεται μόνο για την προσευχή. Καθυστερημένη προσέλευση θα γίνεται ανεκτή μόνο έως ότου εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας.

-Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου ανοίγει μόνο για τους μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένοι και αυτό εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να την ανοίξει, διαφορετικά εισέρχονται στο πρώτο διάλειμμα με ευθύνη του εφημερεύοντα καθηγητή. Οι καθυστερημένης προσέλευσης μαθητές παρουσιάζονται άμεσα στο γραφείο της Διεύθυνσης.

– Απαγορεύεται να εξέρχονται από τον χώρο του σχολείου ενδιάμεσες ώρες, χωρίς την άδεια της διεύθυνσης. [Οι αυλόπορτες του σχολείου είναι κλειδωμένες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του για την ασφάλεια των μαθητών. (εγκύκλιος με Αρ.Πρωτ.2368/Γ2/09-01-2007)[1].]

– Απαγορεύεται να καπνίζουν στον χώρο του σχολείου σύμφωνα με τον Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’), «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.».

– Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στο σχολείο (Γ2/132328/7-12-2006 Υ.Α.) Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο μαθητής μπορεί να απευθυνθεί στη Δ/νση του σχολείου, η οποία θα επικοινωνήσει άμεσα με τους γονείς του.

– Η εμφάνιση των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι η αρμόζουσα στο σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τι ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

Ως προς την ενημέρωσή σας για την επίδοση των παιδιών, έως ότου οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και οριστούν οι ώρες υποδοχής σας από τους καθηγητές του σχολείου, μπορείτε να επισκέπτεσθε το σχολείο, συμβουλευόμενοι το πρόγραμμα του παιδιού σας.

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι το εξής:

1η ώρα                                08:15 – 09:00

2η ώρα                               09:05 – 09:50

3η ώρα                                10:00 – 10:45

4η ώρα                                10:55 – 11:40

5η ώρα                                11:50 – 12:35

6η ώρα                                12:40 – 13:25

7η ώρα                                13:30 – 14:10

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Η Δ/νση και οι καθηγητές του Σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο ή τη διαγωγή των παιδιών σας και μαθητών μας. Επίσης  σας παρακαλούμε να δραστηριοποιηθείτε  στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ώστε να εργαστούμε από κοινού με στόχο την πνευματική και ψυχική καλλιέργεια των παιδιών που μας εμπιστευθήκατε.

[1] «Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου να παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου».

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 – 2017

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

YPOD0XH

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

Αγαπητοί  γονείς 

Επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Κατ’ αρχάς οφείλουμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα της συνεργασίας μας με κοινό σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους και την εξέλιξή τους σε ενήλικες, ικανούς να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία τη ζωή και με αποτελεσματικότητα τα προβλήματά της.

Το Λύκειο για τα παιδιά της Α’ τάξης είναι μια νέα βαθμίδα, η τελευταία της εγκύκλιας εκπαίδευσης και καθοριστική για τις αποφάσεις τους όσον αφορά στο μέλλον. Η σωστή προσαρμογή, η εξοικείωση με τα νέα αντικείμενα αλλά και η ευκαιρία μιας νέας αρχής, με την ωριμότητα που φέρνει η ηλικία, θα τα βοηθήσουν να κάνουν επιλογές και να θέσουν στόχους που θα τα οδηγήσουν στην ολοκλήρωσή τους.

Παράλληλα, σ’ αυτή τη φάση της ζωής των παιδιών της Α’ τάξης αλλά και των άλλων τάξεων του Λυκείου οι κίνδυνοι αποπροσανατολισμού είναι περισσότεροι. Μόνο με τη στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας μπορούν αυτοί να αντιμετωπιστούν.

Η τακτική επικοινωνία με το σχολείο είναι απαραίτητη, για να βοηθηθεί το παιδί αποτελεσματικά στις δυσκολίες που ως έφηβος /-η αντιμετωπίζει.

 

Το σχολείο πρέπει να είναι ενημερωμένο για κάθε σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο του ίδιου του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του, επειδή το παιδί επηρεάζεται απ’ αυτό. Για να δουλέψει σωστά ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει τι απασχολεί το παιδί, αλλά και ο γονιός θα καταλάβει καλύτερα το παιδί του συζητώντας με τον δάσκαλο. Ειδικότερα, τα προβλήματα υγείας πρέπει να είναι γνωστά στο σχολείο, διότι διαφορετικά είναι δυνατόν το παιδί να βρεθεί σε κίνδυνο και το σχολείο να μην μπορεί να βοηθήσει, επειδή δεν γνωρίζει. Τότε την ευθύνη φέρει εξ ολοκλήρου ο γονέας.

Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων πρέπει να κατατίθεται στο σχολείο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης άσκησης επιμέλειας. Δεν αποκλείεται από τον σχολικό χώρο ούτε από τη δυνατότητα ενημέρωσης για την πρόοδο του παιδιού του ο γονέας που διατηρεί τη γονική μέριμνα χωρίς να ασκεί επιμέλεια (Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010).

Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί το σχολείο, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

 

Σχετικά με τις απουσίες, όταν ο μαθητής υπερβεί το όριο των 24 απουσιών, ενημερώνεται ο κηδεμόνας του με ταχυδρομική επιστολή από τον υπεύθυνο καθηγητή, κάθε μήνα, για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. Όμως πολλές φορές οι επιστολές επιστρέφονται, διότι δεν έχουν δοθεί ακριβή στοιχεία είτε διότι έχει αλλάξει η διεύθυνση. Γι’ αυτό ο κηδεμόνας οφείλει να επισκέπτεται το σχολείο και να ζητά ενημέρωση.  Σύμφωνα με το ΠΔ 104/1979, αρθρ. 25 «Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του». Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 50, προκειμένου η φοίτησή του να είναι επαρκής.

Επίσης, είναι απαραίτητο να δοθεί στο σχολείο ο αριθμός του τηλεφώνου -κινητού και σταθερού -του κηδεμόνα, για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική ενημέρωση είναι γρήγορη και σίγουρη. Γι΄αυτό το e-mail του κάθε γονέα διευκολύνει την επικοινωνία μας.

Ο κηδεμόνας (ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες δύο (2) μόνο συνεχόμενων ημερών· για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες ημέρες, απαιτείται βεβαίωση νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού. Συνολικά, για όλο τον χρόνο, ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και 10 ημέρες. Όσοι μαθητές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να δικαιολογούν και οι ίδιοι τις απουσίες τους.

Η δικαιολόγηση πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, σε ειδικό έντυπο – αίτηση που παρέχει το σχολείο. Σ’ αυτό επισυνάπτεται το δικαιολογητικό του γιατρού (εφόσον υπάρχει). Το δικαιολογητικό μόνο του δεν επαρκεί. Μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες μέρους του προγράμματος δεν δικαιολογούνται, αν πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Αν παρουσιαστεί ανάγκη, λόγω σοβαρής ασθένειας, να σημειωθούν περισσότερες απουσίες πρέπει να συνεννοηθείτε έγκαιρα με τη Δ/νση του Σχολείου.

Σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα στο Λύκειο, η Α’ Τάξη ακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα 35 ωρών συνολικά την εβδομάδα (33 ώρες γενικής παιδείας και 2 ώρες μαθήματος επιλογής).

Στη Β’ τάξη οι μαθητές επιλέγουν μία από τις 2 ομάδες προσανατολισμού (Ανθρωπιστικές ή Θετικές σπουδές) ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα σχέδιά τους για σπουδές μετά το Λύκειο. Οι μαθητές παρακολουθούν 30 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 5 ώρες μαθήματα προσανατολισμού. Δεν υπάρχουν μαθήματα επιλογής.

Στην Γ΄τάξη οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού (ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών ή σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) και διδάσκονται 15 ώρες μαθήματα προσανατολισμού, 15 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 2 ώρες μάθημα επιλογής.

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά (μετά την λήψη απολυτηρίου) σε τέσσερα (04) μαθήματα και έχουν δικαίωμα επιλογής ενός επιστημονικού πεδίου από αυτά που αντιστοιχούν στην ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Εάν επιλέξουν να εξεταστούν σε ένα επιπλέον μάθημα, έχουν δικαίωμα επιλογής και δεύτερου επιστημονικού πεδίου. Τα επιστημονικά πεδία είναι πέντε:

 

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών

3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής

4ο Πεδίο: Παιδαγωγικών Σπουδών

5ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

(Διαβάστε περισσότερα στο ιστολόγιο του σχολείου μας:https://blogs.sch.gr/1lykkall/)

 

Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων έχουν  δικαίωμα να αλλάξουν ομάδα προσανατολισμού  ή μάθημα επιλογής (Γ΄ τάξη)  έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κλπ., έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική  εξέταση, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Τέλος, είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές υποχρεώσεις των μαθητών:

– Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα και να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση (8:15 π.μ.).

– Απαγορεύεται να εξέρχονται από τον χώρο του σχολείου ενδιάμεσες ώρες, χωρίς την άδεια της διεύθυνσης. [Οι αυλόπορτες του σχολείου είναι κλειδωμένες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του για την ασφάλεια των μαθητών. (Αρ.Πρωτ.2368/Γ2/09-01-2007)[1].]

– Απαγορεύεται να καπνίζουν στον χώρο του σχολείου σύμφωνα με τον Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’), «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.». Είναι γνωστές οι βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών και πολύ περισσότερο των παιδιών.

– Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στο σχολείο (Γ2/132328/7-12-2006 Υ.Α.) Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο μαθητής μπορεί να απευθυνθεί στη Δ/νση του σχολείου, η οποία θα επικοινωνήσει άμεσα με τους γονείς του.

– Η εμφάνιση των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι η αρμόζουσα στο σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τι ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

Ως προς την ενημέρωσή σας για την επίδοση των παιδιών, έως ότου οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και οριστούν οι ώρες υποδοχής σας από τους καθηγητές του σχολείου, μπορείτε να επισκέπτεσθε το σχολείο, συμβουλευόμενοι το πρόγραμμα του παιδιού σας.

 

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου έχει ως εξής:

1η ώρα           08:15 – 09:00

2η ώρα           09:05 – 09:50

3η ώρα           10:00 – 10:45

4η ώρα           10:55 – 11:40

5η ώρα           11:50 – 12:35

6η ώρα           12:40 – 13:25

7η ώρα           13:30 – 14:10

 

Η Διεύθυνση και οι καθηγητές του Σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο ή τη διαγωγή των παιδιών σας και μαθητών μας.

 

 

 

[1] «Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου να παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου».

 

 

Κινητά τηλέφωνα, κ.ά.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται στους χώρους του σχολείου.

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές εγκυκλίους κάνοντας κλικ στους επόμενους συνδέσμους:

kin_til

100553-g2-4-9-2012-kinita_thlefvna

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι μετεγγραφές των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του άρθρου 35 του Π.Δ. 376/1993 (ΦΕΚ 159 Α΄).

Η καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής από τα Γενικά στα Επαγγελματικά Λύκεια, και αντίστροφα, είναι η 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

 

Δικαιολόγηση Απουσιών

Π.Δ. 104/1979

Άρθρο 25 (όπως αντικ/θηκε με το Αρ.3 του Π.Δ. 485/83)

Παρ. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. […]

Παρ. 2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή.

Παρ. 3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήση το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

Παρ. 4.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν δεσμεύουν τον σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Γ2/2930/20-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

[…] 2. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου.[ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Οι μεμονωμένες ώρες (μία, δύο, τρεις, κλπ.) δικαιολογούνται μόνο με ιατρική βεβαίωση]. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροι­στικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα (10).

 

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητή

Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 τ.Α΄)

Άρθρο 35

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

 1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.485/83 (ΦΕΚ 184 τ.Α΄). Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναιτουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

[…] 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 

 Λήψη αρχείου

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 

 

ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας, π.χ. Υπηρεσίες Υγείας, πολιτιστικές δομές, Κέντρα Πρόληψης , Συμβουλευτικά Κέντρα, κ.α.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την παροχή στήριξης σε γονείς και μαθητές σε θέματα σταδιοδρομίας, προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης και έγκυρη πληροφόρηση-τεκμηρίωση σχετικά με θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών διεξόδων. Το ΚΕΣΥΠ στεγάζεται και λειτουργεί στον 2ο όροφο του 1ου Λυκείου Καλλιθέας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9426389.

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση