ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692/12-6-2020)

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019-20

Αξιολόγηση «κατ΄ιδίαν διδαχθέντων» και στρατευσίμων

Τρόπος διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών και προφορικών

Επαναλειτουργία σχολείων

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-20

Προαγωγή – Απόλυση μαθητών  και Ρύθμιση απουσιών κατά το σχολικό έτος 2019-20

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Άρθρα 101-114)  Νόμος 4610/2019

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές
εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

 

Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων

 

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-19

Υ. Α. 71388/Δ2 ΦΕΚ 1674/14-5-2019

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

NOMOΣ 4610 –  ΦΕΚ 70/7-5-2019

[Περιεχόμενα που ενδιαφέρουν: ΜΕΡΟΣ Ε΄-  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΛΥΚΕΙΟΥ  (ΑΡΘΡΑ 101 -116)]

 

 

Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών ΓΕΛ  / Αθήνα, 11-10-2018
Αρ. Πρωτ. 169626/Δ2

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΔ 46/2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 46 (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ)

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – Π.Δ.46/2016

 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΠΔ 60/2006 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΠΔ 68 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 60/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 2015

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (2015)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄- Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΥΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2015

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση