ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΦΕΚ 4677/11-10-2021. Απόφαση Φ.251/126826/Α5 (1): Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).

ΦΕΚ 3137/19-7-2021. Απόφαση Αριθμ. 83871/Δ2: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

«Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2021»

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων)

Η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:     https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό / Εφαρμογή Υποψηφίου

Εφαρμογή Υπολογισμού μορίων

Πίνακες με τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής

Έντυπο Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021: Ενημέρωση μέσω Κινητού Τηλεφώνου. Το σχετικό ΦΕΚ

Ενημέρωση και πληροφορίες για Μηχανογραφικό Δελτίο, βάση εισαγωγής, επαγγέλματα κ.λ.π. από το 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (δημιουργία κωδικού ασφαλείας)

Ενημέρωση Υποψηφίων για Πανελλαδικές Εξετάσεις σύμφωνα με τον νόμο 4477/21

Εξετάσεις Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Εξετάσεις Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών

«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/ 06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 1423).

Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αίτηση – Δήλωση για πανελλαδικές / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΦΕΚ 826/2-3-21. Υ.Α. Αριθμ. Φ.251/22933/Α5:  Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το έτος 2021-22

 

8 Ιανουαρίου 2021: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)

Υποβολή μόνο από μαθητές της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021 

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών 2020-21

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Δελτίο Τύπου)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Πιο αναλυτικά:

Όλοι οι υποψήφιοι (ΝΕΟ ή ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, 90% ή 10%) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

-θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

– στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση).

– μέσα στην προθεσμία, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.

 

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή word

 

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών. 

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής  Αστυνομίας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών λήγει στις 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00. 

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι  12 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00. 

 

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Πρόγραμμα πανελλαδικών Εξετάσεων 2020  Α) ειδικών μαθημάτων  και  Β) πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ.

 

«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων

Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπίδων (ΣΣΕ),

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ),

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών

Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού

Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Διαγωνισμού, η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών θα γίνεται από την από την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00.

 

Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΜΕΑ

 

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στις  πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020

Τρόπος διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών και προφορικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

«Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου», η οποία τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 124893/Δ2/02-08-2019 Υ.Α. (Β΄ 3226) και συμπληρώθηκεμε την με αρ. πρωτ. 172155/Δ2/05-11-2019 Υ.Α (Β΄ 4266)

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές

Εγκύκλιος για τους υποψηφίους με το νέο σύστημα μαθητές ή απόφοιτους

Εγκύκλιος για τους αποφοίτους με το παλιό σύστημα

Εγκύκλιος  σχετική με την Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές
εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Εγκύκλιος /ενημέρωση για πανελλαδικές – ΝΕΟ σύστημα

Εγκύκλιος /ενημέρωση για πανελλαδικές – ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

 

Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2019 με 4 Επιστημονικά Πεδία

Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2019 με 5 Επιστημονικά Πεδία (μόνο για το 10%)

 

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την εισαγωγή Ιδιωτών στις ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020»

 

Διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2019-20

 

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές ΓΕΛ 2019

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2019

Αίτηση-Δήλωση ΓΕΛ 2019 (εγκύκλιος και Υπόδειγμα Αίτησης)

 

Εξεταστέα ύλη

 «Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019»

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 

 

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ 2018

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΓΕΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ

Εξεταστέα ύλη για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του έτους 2018

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Προθεσμία για στρατιωτικές σχολές 2017

Ενημέρωση Υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές (2017-2018)

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-17 και των αποφοίτων -υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

 

Εγκύκλιος Πιστοποίησης ΚΕ.Π.Α.

 

Νέα κατανομή σχολών – Βάσεις 2016

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-17

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 (Πρόγραμμα κ.λ.π)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2016 ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ 2016- ΠΑΛΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΜΑΘΗΤΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

 

Απόφαση Πρόσβασης. Νέο Λύκειο 2015

Εγκύκλιος νέου συστήματος. Ενημέρωση μαθητών σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα

Ένταξη σχολών στα νέα επιστημονικά πεδία

 

Πληροφορίες για τις σχολές (βάσεις 2015 και αντικείμενο σπουδών κάθε σχολής) θα βρείτε κάνοντας κλικ στους επόμενους συνδέσμους:

 1o_ep_plhr_2015
2o_ep_plhr_2015
3o_ep_plhr_2015
4o_ep_plhr_2015
5o_ep_plhr_2015

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 2015

 

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας μπορείτε να βρείτε τα Έντυπα των Εξετάσεων, εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τα επιστημονικά πεδία, τις σχολές κ.λ.π. μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους. Το υλικό αυτό δόθηκε από το ΚΕΣΥΠ Καλλιθέας.

 

YPOMNHMA

1o_ep_plhr_2014

1o_ep_sept_2014

2o_ep_plhr_2014

2o_ep_sept_2014

3o_ep_plhr_2014

3o_ep_sept_2014

4o_ep_plhr_2014

4o_ep_sept_2014

5o_ep_plhr_2014

5o_ep_sept_2014

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Υποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

***********************************************************************************

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

26-02-13: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013  –     Γενικότερος Προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

1.  Δελτίο Τύπου

 

2. Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β’) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2013

 

 

 3. ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

Προγραμματισμός Πανελληνίων Εξετάσεων 2012

Προκειμένου να δείτε το Δελτίο Τύπου του ΥΠΔΜΘ με όλες τις σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 

 

Αναζήτηση επιτυχόντων 2011

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Μηχανογραφικού Δελτίου 2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010-2011 για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση: εδώ

 

 

 

♦Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών
και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις
έτους 2011, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

 

•ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

♣ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄Λυκείου (2010-2011)

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΟΔΗΓΟΣ για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τους συντελεστές, τις βαθμολογίες, τη σημασία του γραπτού βαθμού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων, τα Επιστημονικά Πεδία και τον τρόπο επιλογής των εισαγομένων.

Ι. Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας – Συντελεστές

Η εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα, γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης και των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ, καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, για να είναι κάποιος υποψήφιος σχολής ή τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ΄ αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 1-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος για τον υπολογισμό των μορίων είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.

Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι: * x8 για τον γενικό βαθμό πρόσβασης, * x1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω, * x0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω.

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

* x2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

* x2 για τα τμήματα για τα οποία απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,

* x1 για τα λοιπά τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κ.λπ., ή Ελεύθερο Σχέδιο, όπως το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,

* x2 για τα ΤΕΦΑΑ.

 

ΙΙ. Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά Επιστημονικό Πεδίο:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης)

Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα Γενικής Παιδείας)

Αντικατάσταση μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επιτρέπεται μόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές των παραπάνω μαθημάτων.

ΙΙΙ. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά Επιστημονικό Πεδίο αντίστοιχα είναι:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία  

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Βιολογία, Νεοελληνική Γλώσσα  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Νεοελληνική Γλώσσα

Για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης δεν προβλέπεται αντικατάσταση των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας. Οσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και δεν πάρουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος αυτού, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο μάθημα και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 13/09/2010

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=37&artId=4593983