Ειδικότητες και έντυπα για εγγραφή στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης για το σχολικό έτος 2019-2020

 

Για το σχολικό έτος 2019-2020 οι τομείς και οι ειδικότητες που έχουν εγκριθεί για το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης είναι οι εξής:

 1. Ηλεκτρολογίας με ειδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων και Δικτύων
 2. Μηχανολογίας με ειδικότητες :
  1. Τεχνικός Οχημάτων
  2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 3. Πληροφορικής με ειδικότητα:  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 4. Υγείας Πρόνοιας – Ευεξίας με ειδικότητες:
  1. Αισθητικής τέχνης
  2. Κομμωτικής τέχνης

Για την εγγραφή σας (και μέχρι 17 Ιουνίου ) τα δικαιολογητικά εγγραφών που  απαιτούνται είναι :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΞΑΝΘΗΣ

 1. Ηλεκτρονική Δήλωση από   e-eggrafes  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr      (οπωσδήποτε!)
 2. Αίτηση Εγγραφής
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν φοιτά σε άλλη σχολή
 4. Τίτλος εισόδου (Απολυτήριο Λυκείου , Γυμνασίου ή Αποδεικτικό σπουδών)
 5. Φωτοτυπία της ταυτότητας
 6. Πιστοποιητικό Γέννησης

Οι μαθητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σχολείο για ανανέωση εγγραφής πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Ηλεκτρονική Δήλωση από e-eggrafes https://e-eggrafes.minedu.gov.gr     (οπωσδήποτε!)
 2. Αίτηση Εγγραφής
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν φοιτά σε άλλη σχολή

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις δίνονται παρέχονται από τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

Αίτηση Α’ τάξης Ενηλίκου:   Α΄ ΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

Αίτηση Β’ τάξης Ενηλίκου:   Β΄ ΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΟY

Αίτηση Γ ‘ τάξης Ενηλίκου:  Γ΄ ΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΟY

Αίτηση Δ’ τάξης Ενηλίκου:  Δ΄ ΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΟY

Αίτηση Α΄τάξης Ανηλίκου:  Α΄ ΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Αίτηση Β΄τάξης Ανηλίκου: Β΄ ΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Αίτηση Γ΄τάξης Ανηλίκου: Γ΄ ΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Υπεύθυνη Δήλωση Α’ τάξης :   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α’ ΤΑΞΗ 2019 -2020

Υπεύθυνη Δήλωση Β’  τάξης  (για απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας):   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ 2019- 2020

Υπεύθυνη Δήλωση Β’ τάξης :(μόνο για πτυχίο ειδικότητας)  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Β ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019-2020

Υπεύθυνη Δήλωση Γ’  τάξης  (για απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας):   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ 2019-2020

Υπεύθυνη Δήλωση Γ’  τάξης  (μόνο πτυχίο ειδικότητας):  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΑΞΗ 2019-2020

Υπεύθυνη Δήλωση Δ’  τάξης  (για απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας):  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ ΤΑΞΗ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ 2019-2020

Υπεύθυνη Δήλωση Δ’  τάξης  (μόνο για πτυχίο ειδικότητας):  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ ΤΑΞΗ 2019-2020

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την εγγραφή μπορείτε να απευθύνεστε στο σχολείο , ώρες  εγγραφών 18:00 με 21:30Λήψη αρχείου