Ωράριο λειτουργίας

Έναρξη λειτουργίας:  18:00
Λήξη λειτουργίας: 22:30 (για τις τάξεις 3ετούς φοίτησης)
21:50 (για τις τάξεις 4ετούς φοίτησης)

 

Ωράριο Λειτουργίας Διδακτικές Ώρες/
Διαλείμματα
Διάρκεια
(σε λεπτά)
Τάξεις
18:00 – 18:40 1η Ώρα 40΄ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
18:40 – 19:20 2η Ώρα 40΄ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
19:20 – 19:35 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15΄ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
19:35 – 20:15 3η Ώρα 40΄ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
20:15 – 20:55 4η Ώρα 40΄ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
20:55 – 21:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15΄ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
21:10 – 21:50 5η Ώρα 40΄ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ
21:50 – 22:30 6η Ώρα 40΄ Α΄, Β΄