Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Πηγή: Βίντεο από το κανάλι της  Πύλης Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr) στο youtube

Πηγή: Βίντεο από το κανάλι του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (eoppep.gr) στο youtube

Πηγή: Βίντεο από το επίσημο κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) στο youtube

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο απόφοιτος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Τοπικών Δικτύων υπολογιστών, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής (συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμογών στο Διαδικτύου). Επίσης, ο απόφοιτος Πληροφορικής μπορείς να ασχοληθεί με την Προώθηση και Πώληση προϊόντων Πληροφορικής, την κατασκευή και την διαχείριση ενός Web Site ή ενός E-Shop στο Internet.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ της ειδικότητας Πληροφορικής μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα κατέχοντας ως επιπλέον προσόν την πιστοποίηση ECDL.

Συνέχιση Σπουδών – Επαγγελματική Εξέλιξη

Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3. Μέσα από τις Πανελλαδικών Εξετάσεων ο υποψήφιος μπορείς να συνεχίσει τις σπουδές του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να απασχοληθεί στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες όπως:

 • Υποστήριξη Υπολογιστών (PC, Laptops, κ.α.)
 • Τεχνική υποστήριξη Δικτύων
 • Τεχνική υποστήριξη Υπολογιστικών συστημάτων
 • Προώθηση και Πώληση προϊόντων Πληροφορικής
 • Κατασκευή / Διαχείριση Web site και Eshop
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού

Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου ή υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
 • Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
 • Εταιρείες κατασκευής Λογισμικού.
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Εταιρείες κατασκευής ή εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων.
 • Επιχειρήσεις που διαθέτουν ιστοσελίδες (web sites) ή Ηλεκτρονικά Καταστήματα (e-shop) στο Διαδίκτυο.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Πηγή: http://www.mysep.gr/