Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Το Σχολείο προφανώς και δεν έχει (ούτε πρέπει να έχει) τους κωδικούς αυτούς. Είναι αυστηρά προσωπικοί και στην περίπτωση που δεν τους γνωρίζετε θα πρέπει να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με το λογιστή σας για να σας τους διαθέσει. Είναι προφανές επίσης ότι την εγγραφή του παιδιού σας δε θα την κάνει ο λογιστής. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλετε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσετε έγκαιρα. Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούντα στοιχεία του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.

Οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε θα τη βρείτε στα παρακάτω:

  1. Στην ενημερωτική εγκύκλιο του Υπουργείου
  2. Στον αναλυτικό οδηγό της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Eggrafes