«

»

Μαΐ 06

Υποχρεωτική εφαρμογή διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Χριστός Ανέστη!

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, οι μαθητές και μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό  όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, επιστρέφουν στο σχολικό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ-1825 Β/5-5-2021 & Αρ. Πρωτ. 50209/ΓΔ4/5-5-2021 όλοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση αρνητικού τεστ νόσησης από τον COVID-19 (self-test, PCR ή rapid-test), καθώς είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19 (self test).

   ΟΔΗΓΙΕΣ για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test)

Διαδικασία προμήθειας: Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες το self-test παραλαμβάνουν δωρεάν από τα φαρμακεία οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/τριας ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Χρόνος διενέργειας: Το self-test, για την τρέχουσα εβδομάδα διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης, πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες, πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Τόπος διενέργειας: Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες διενεργείται κατ’ οίκον με τη βοήθεια, επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους και σύμφωνα με τις οδηγίες των σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων που δίνονται από τα φαρμακεία.

Εξαγωγή αποτελέσματος: Οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/. Επιλέγουν την κατηγορία Σχολική κάρτα για COVID-19 και στη συνέχεια με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

  1. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική Σχολική Κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν οι γονείς-κηδεμόνες. Αυτή τη Σχολική Κάρτα, ο/η μαθητής/τρια την φέρνει τη Δευτέρα στο σχολείο, την επιδεικνύει, (χωρίς να την παραδίδει) στον εκπαιδευτικό της πρώτης διδακτικής ώρας και τη φέρει καθημερινά μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.

  2. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα Σχολική Κάρτα θετικού αποτελέσματος. Τότε ο μαθητής,τρια μεταβαίνει  με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων,  εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο και παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο του σχολείου, επιδεικνύοντας την αρνητική βεβαίωση. Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

Η Σχολική Κάρτα μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος. Οι γονείς μπορούν εναλλακτικά να τυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν μόνοι τους τη Σχολική Κάρτα (εδώ).

Επίσης αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test οι μαθητές/τριες μπορούν να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test), είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα και συντάσσεται χειρόγραφη βεβαίωση (Σχολική Κάρτα) αρνητικού αποτελέσματος και υπογράφεται από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, ενώ εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, παραμένει σε ειδικό χώρο, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Επισημαίνεται η χρησιμότητα, η αναγκαιότητα και η υποχρεωτικότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test), από κάθε μαθητή/τρια, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου.

Επιπλέον συνεχίζουν να ισχύουν όλα τα μέτρα πρόληψης, όπως:

 υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

 διαφορετικά διαλείμματα

 σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες

 χρήση αντισηπτικών

 σχολαστικοί καθαρισμοί

 τακτικοί αερισμοί των χώρων

 τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Επιστρέφουμε στο σχολείο με αισιοδοξία και ασφάλεια

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Η σχετική ΚΥΑ σε μορφή pdf 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων