Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΙΚΟΝ ΑΑγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε  σχετικά με τη βαθμολογία του Β΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2022-23:

  • Οι έλεγχοι προόδου Β΄ τριμήνου για τους μαθητές της  Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ θα  δοθούν αυτό το τρίμηνο  δια ζώσης την  Δευτέρα 20  Μαρτίου 2023 και ώρα 13: 15΄αμέσως μετά την λήξη των μαθημάτων . Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι των τμημάτων θα σας περιμένουν στις αίθουσες ,  όπου και θα σας ενημερώσουν για την πρόοδο των μαθητών.
  • Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης θα ενημερώσουν την ίδια μέρα και ώρα  τους γονείς κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους, στις αίθουσες τους.