Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου

Ο εορτασμός της επετείου θα πραγματοποιηθεί στις 17/11/2022 8.15 – 9.30,  από τους μαθητές της Ε΄ τάξης.

Μετά την παρακολούθηση της εορτής οι μαθητές/τριες θα αποχωρήσουν.
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Από το σχολ. έτος 2022-2023 για μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο Πρόγραμμα:τίθεται σε εφαρμογή το νέο αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου  (ΦΕΚ  τεύχος Α 141/21-7-2022/ άρθρο 371)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Στο Ολοήμερο πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι» οι οποίοι εντάσσονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και
θα προσφέρονται καθημερινά για συνεχόμενο δίωρο  από 16.00 έως 17.30
Στο πλαίσιο αυτών των ωρών θα προσφέρονται δράσεις, δημιουργική απασχόληση κ.α.  (ανάλογα με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό).

►Οι μαθητές/τριες:
– μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα  εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον – δεν είναι υποχρεωτικό
– μπορούν να επιλέγουν και να συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους ομίλους.
 Αποχώρηση μαθητών/τριών που θα παρακολουθούν Σχολικούς Ομίλους : 17:30

Οι γονείς που  ενδιαφέρονται το παιδί τους να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι» θα πρέπει
    άμεσα αύριο Παρασκευή 02/09:  8.30 -10.30 π.μ.
 –  να προσέλθουν στο σχολείο από  για να υπογράψουν την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
– ή έως  10.30 π.μ. να αποστείλουν ηλεκτρονικά (mail)  υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη  την  επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση .(Παρακαλείσθε να μην την αποστείλετε ως φωτογραφία- δεν είναι ευδιάκριτη)
   (Οι προθεσμίες είναι «ασφυκτικές» καθώς θα πρέπει  άμεσα να δηλωθεί  στη Διεύθυνση ο αριθμός των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών  για τη διάθεση εκαπιδευτικού προσωπικού)Λήψη αρχείου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εδώ θα βρείτε τα έντυπα που πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένα.Λήψη αρχείου

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΥΑ (ΦΕΚ 7/06-01-2022): «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…. και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»Λήψη αρχείου