Οι γονείς ενημερώνονται σε προκαθορισμένες συναντήσεις σε ώρες εκτός λειτουργίας του σχολείου.Αν προκύψει κάποιο εξαιρετικά επείγον ζήτημα που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση γίνονται οποιαδήποτε ώρα κατόπιν επικοινωνίας με την Προϊσταμένη.