Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου σας:

Προϊσταμένη :  Σέρυ  Γαλανού

Νηπιαγωγοί:  Νικολέττα  Σερπιώτου,  Ελένη  Δημοπούλου

Ειδικής αγωγής : Πηνελόπη Χαλκιά

Αγγλικών:Σοφία Καπέλλα