Μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο του σχολείου 2421032925
και στο mail:
mail@18nip-volou.mag.sch.gr