Ο Νοέμβρης φέρνει το κρύο και το Πολυτεχνείο…… 2ο πρωινό τμήμα

  Ζωγραφίζουμε το κανόνι της Ειρήνης Ωραία προσέγγιση για τα παιδιά στην επέτειο του Πολυτεχνείου το βιβλίο η Κυρά -Δημοκρατία- ζωγραφίσαμε ότι μας έμεινε στο...

Διαβάστε περισσότερα >>