Βιβλία, βιβλία! Πολλά νέα βιβλία.

Καινούργια εποχή ξεκινάει και για τη βιβλιοθήκη μας!Πολλά νέα βιβλία απόκτησε η σχολική μας Βιβλιοθήκη αυτές τις μέρες. Όμορφα εξώφυλλα, 

σπουδαίοι

 » Διαβάστε περισσότερα