Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020

Σχολ. Έτος 2023-24:Λήψη αρχείου

Σχολ. Έτος 2022-23:Λήψη αρχείου

Α΄ Θεματικός Κύκλος-Περίοδος Υλοποίησης : Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022Λήψη αρχείου

Σχολ. Έτος 2021-22:

Α΄ Θεματικός Κύκλος-Περίοδος Υλοποίησης : 10 Οκτώβρη-30 Νοέμβρη 2021Λήψη αρχείου

Β΄ Θεματικός Κύκλος-Περίοδος Υλοποίησης : Δεκέμβριος 2021-Ιανουάριος 2022Λήψη αρχείου

Γ΄ Θεματικός Κύκλος-Περίοδος Υλοποίησης : Φεβρουάριος 2022-Μάρτιος 2022Λήψη αρχείου

Δ΄ Θεματικός Κύκλος-Περίοδος Υλοποίησης : Απρίλιος 2022-Μάιος 2022Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων