Το Νηπιαγωγείο μας αποτελείται από 4 υποχρεωτικά πρωινά τμήματα και 2 προαιρετικά ολοήμερα. Στο σχολείο μας λειτουργεί και 1 τμήμα πρωινής υποδοχής καθώς και Τμήμα Ένταξης.  Τα τμήματα στεγάζονται σε δύο κτήρια. Το ένα βρίσκεται στην Ηπείρου 11 και το άλλο στην Ταύρου 4.

Τηλ. Ηπείρου 11: 210 7627055

Τηλ. Ταύρου 4: 210 7623854

E-mail: mail@12nip-vyron.att.sch.gr