ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ

Τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α΄ τάξη θα φοιτήσουν μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

  1. Αίτηση γονέα.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια. (Δεν απαιτείται)
  3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  5.  » περισσότερα