12ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

12ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Αρχεία για Ιανουάριος, 2012


Αναβάθμιση λειτουργικών εγκαταστάσεων της σχολικής μονάδας

                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/17.11.2011

 

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση λειτουργικών εγκαταστάσεων της σχολικής μονάδας»

            Στον Κορυδαλλό και στο γραφείο του Σχολείου συνήλθε σήμερα, 17.11.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, το Σχολικό Συμβούλιο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού με θέμα την «αναβάθμιση ορισμένων λειτουργικών εγκαταστάσεων της σχολικής μονάδας» καθώς και τη «συμμετοχή του Σχολείου σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης».

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος:

α) από το Σύλλογο Διδασκόντων οι κ.κ.:

            1) Πουρνάρας Γεώργιος, Διευθυντής,            2) Κουτσαντώνη Γεωργία,

            3) Καπέτης Ελευθέριος,                                4) Παππάς Αναστάσιος,

            5) Ελευθερίου Βαρβάρα,                               6) Ζαρκάδα Ζωή,

            7) Χαρτοφύλαξ Βέρρα,                                  8) Αβραμέα Διονυσία,

            9) Κοτσώνη Άννα,                                        10) Λουκή Ελένη,

            11) Συμεωνίδου Μαρία,                                12) Τζοτζόκου Μαρία,

            13) Παπαδόπουλος Αθανάσιος,                    14) Παππάς Ιωάννης,

            15) Μπρουτζάκης Θεόδωρος,                      16) Πετουσάκη Σοφία,

            17) Μυλωνάκη Άννα,                                  18) Κουφοπούλου Ευαγγελία

β) από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων οι κ.κ.:

            1) Ζαφειροπούλου Ιωάννα, πρόεδρος,

            2)  Μανδάνη Αικατερίνη

            3) Ιωαννίδου Αικατερίνη

            4) Χάλαρη Φωτεινή

            Μετά από εισήγηση του Διευθυντή, τοποθετήσεις των παρευρισκομένων μελών και διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίστηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις.

  1. Τοποθέτηση πινάκων μαρκαδόρου (240Χ120) σε όλες τις αίθουσες του σχολείου, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να διαθέτουν περισσότερη ευελιξία στις διδακτικές δράσεις.

 

  1. Τοποθέτηση επιτοίχιων ανεμιστήρων σε όλες τις αίθουσες, ώστε τους θερμούς μήνες που η θερμοκρασία είναι υπερβολική, το μικροκλίμα στις αίθουσες να γίνεται υποφερτό.

 

  1. Στα πλαίσια των σύγχρονων αναγκών της εκπαίδευσης και τη συμμετοχή του σχολείου στην «κοινωνία της γνώσης», ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν τον πληροφοριακό εγγραμματισμό και να συνδεθούν οι εκπαιδευτικές τεχνικές με τις ΤΠΕ, είναι αναγκαίο να δικτυωθούν όλες οι αίθουσες, ώστε να υπάρχει ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μπορεί να γίνει χρήση των Η/Υ όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

  1. Οι μαθητές του σχολείου να συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα «Σελιδοδείκτες» για την ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού».Οι μαθητές ενσωματώνουν κοινωνικές δράσεις και γίνονται ενεργοί πολίτες με ευαισθησία και αλληλεγγύη.

 

Το Σχολικό Συμβούλιο αποφάσισε να συντάξει έγγραφο και να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Κορυδαλλού να διαθέσει τα απαραίτητα χρήματα για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Συγκεκριμένα:

α) Πίνακες μαρκαδόρου: Αγορά και τοποθέτηση δώδεκα πινάκων μαρκαδόρου με διαστάσεις 240 εκ. Χ 120 εκ. (εκτιμώμενο κόστος 12Χ120=1440 ευρώ).

β) Ανεμιστήρες (τουλάχιστον στις αίθουσες του τελευταίου ορόφου): Αγορά και τοποθέτηση έξι ανεμιστήρων (εκτιμώμενο κόστος 6 Χ 70 = 420 ευρώ).

γ) Δικτύωση του σχολείου: Ενσύρματη δικτύωση του σχολείου ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλες τις αίθουσες (εκτιμώμενο κόστος 1600 ευρώ).

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος         Σύλλ. Διδασκόντων                   Σύλλ.Γονέων και Κηδεμόνων

                                     Κουτσαντώνη Γεωργία                         Ζαφειροπούλου Ιωάννα

                                     Καπέτης Ελευθέριος                                                                            

Πουρνάρας Γεώργιος  Παππάς Αναστάσιος                              Μανδάνη Αικατερίνη

                                     Ελευθερίου Βαρβάρα                                                                                           

                                      Ζαρκάδα Ζωή                                       Ιωαννίδου Αικατερίνη

                                      Χαρτοφύλαξ Βέρρα                                                                                                                 Αβραμέα Διονυσία                               Χάλαρη Φωτεινή

                                      Κοτσώνη Άννα                        

                                      Λουκή Ελένη

                                      Συμεωνίδου Μαρία             

                                      Τζοτζόκου Μαρία

                                      Παπαδόπουλος Αθανάσιος

                                      Παππάς Ιωάννης

                                      Μπρουτζάκης Θεόδωρος,               

                                      Πετουσάκη Σοφία

                                      Μυλωνάκη Άννα 

                                      Κουφοπούλου Ευαγγελία


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων