Ενημέρωση Γονέων

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους κατόπιν συνεννόησης με τον/τους εκπαιδευτικούς της τάξης.