Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στο Νηπιαγωγείο είναι:

Βασιλειάδου Γεωργία (Προϊσταμένη)

Σαπίδου Σοφία (Εκπαιδευτικός)

Παπανικολάου Πολυξένη (Εκπαιδευτικός)

Πέσιου Σοφία (Καθηγήτρια Αγγλικών)