Προσβασιμότητα σχολείου

Στο σχολείο μας υπάρχει πρόσβαση (ράμπα) για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία.