Δύο Διαγωνίσματα Στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Της Γ Λυκείου Σε Όλη Την Ύλη, Με Τις Λύσεις Τους.

5 Απριλίου 2016 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ_1_2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6

Κριτήριο Αξιολόγησης Στην Παράγωγο ( Παράγραφοι 2.5-2.7)

9 Φεβρουαρίου 2016 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

2.5_2.7

Κριτήριο Αξιολόγησης Στην Τριγωνομετρία ( Μέχρι Και Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο)

9 Δεκεμβρίου 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ_ΑΝΑΓΩΓΗ

Κριτήριο Αξιολόγησης Στην Απόλυτη Τιμή Και Τις Ρίζες

9 Δεκεμβρίου 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

απολυτο ριζες_2015

Κριτήριο Αξιολόγησης Στις Ρίζες

7 Νοεμβρίου 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΡΙΖΕΣ_1

Κριτήριο Αξιολόγησης Στην Απόλυτη Τιμή

7 Νοεμβρίου 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ_4

Κριτήριο Αξιολόγησης Στην Ισότητα Τριγώνων

11 Οκτωβρίου 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΙΣΟΤΗΤΑ_ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Κριτήριο Αξιολόγησης Στην Απόλυτη Τιμή

11 Οκτωβρίου 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

απολυτη τιμή_2

Διαγνωστικό Τεστ Α Λυκείου

24 Σεπτεμβρίου 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ_Α_ΛΥΚΕΙΟΥ_2015

Mη Γραμμικά Συστήματα

23 Σεπτεμβρίου 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Mη γραμμικά συστήματα