Το σχολείο «πάει cinema»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος: 2012 – 2013 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σχολικές αναπαραστάσεις στον κινηματογράφο ή αλλιώς Το σχολείο «πάει σινεμά» (Πώς αναπαρίσταται η σχολική ζωή σε κινηματογραφικές ταινίες του 20ου αιώνα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Ευγενία Σπετσιώτου-Μέλλιου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) και ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕ2, ώρες δύο (2)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ: Ναι

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Γνωριμία με τον Ελληνικό ηθογραφικό κινηματογράφο της περιόδου 1960-2000, διερεύνηση και συλλογή δεδομένων που αναπαριστάνουν  αρχές της κοινωνικής ηθογραφίας στο πλαίσιο σκηνών σχολικής ζωής ή σχέσεων με το σχολείο.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κριτήρια επιλογής θέματος:

α. Η ιστορική περίοδος που επιλέγεται έλκει τους μαθητές λόγω των της χρονικής εγγύτητας και κοινωνικής ομοιότητας.

β. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες και καταγραφές οι ελληνικές ταινίες της περιόδου 1950-1980 ενδιαφέρουν τους μαθητές, περισσότερο από άλλες νεώτερες.

Συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα:

Στα πλαίσια της Έκφρασης Έκθεσης και της Λογοτεχνίας [οι νέοι και οι αντιδράσεις τους, τα διαφέροντά τους και οι επιρροές που ασκούνται σ’ αυτούς από το σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο συνθέτουν τη σκηνογραφία για ενεργό διερεύνηση με συγκεκριμένο στόχο και σαφές αποτέλεσμα].

Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη:

Η συνειδητοποίηση ότι όλοι πρέπει να αποτελούν ενεργά και αποτελεσματικά μέλη μιας ομάδας για να επιτυγχάνει η συνεργασία ώστε να υλοποιείται ένας κοινός στόχος.

Οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα ως ερευνητικά εργαλεία, αλλά και τις βασικές κατηγορίες συλλογής δεδομένων [ποσοτική και ποιοτική έρευνα] ως εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ:

1.  Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης: Μελέτη βασικού υλικού [ταινιών], καταγραφή πληροφοριών [κύρια δεδομένα της έρευνας], συλλογή δεδομένων μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων [ποσοτική καταγραφή και ποιοτική ανάλυση]. Έτσι επιτελείται σε ικανοποιητικό βαθμό –με δεδομένη την ασφυκτική δέσμευση του ωρολογίου προγράμματος.

2. Η αρχή της διεπιστημονικής συνεργασίας των καθηγητών: Στον βαθμό που θα επιτρέπει το ΩΠ θα επιδιωχθεί η συνεργασία με συνάδελφο Φυσικό με σκοπό την διασαφήνιση της λειτουργίας της κινηματογραφικής κάμερας.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την δημιουργία των υποομάδων, την ελεύθερη και ακώλυτη επιλογή των μελών τους, την διατύπωση και την οριστικοποίηση των διαστάσεων του θέματος, την επιλογή των απαραίτητων μεθοδολογικών εργαλείων αναλόγως των διαστάσεων που κάθε ομάδα καλείται να διερευνήσει, επιδιώκεται να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει κάθε υποομάδα. Έτσι ώστε, στη συνέχεια να μπορούν να εφαρμόζουν τροποποιημένη τη διαδικασία αυτή στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων ατομικής φύσεως και άλλων περίπλοκων ζητημάτων (Επιδιώκεται, δηλαδή, η εφαρμογή Διαφοροποίησης του Περιεχομένου, της Διαδικασίας και του Πλαισίου της Μάθησης). Τέλος, η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών θα διακριθεί, εάν αποδειχθεί ότι όλα τα μέλη της κάθε ομάδας θα ενταχθούν στο σχήμα εργασίας με συνέπεια, εντιμότητα, αίσθημα ευθύνης.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Αίθουσα διδασκαλίας, Σχολική Βιβλιοθήκη, Διαδίκτυο, ταινίες και εκπαιδευτικά video

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: α) Οι διαδικτυακοί τόποι που αναφέρονται στο ιστολόγιο ως ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

β) Έντυπη βιβλιογραφία, που αναφέρεται στις εργασίες των ομάδων

Κατηγορίες: Σχέδιο υποβολής ερευνητικής εργασίας. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση