Ένας ταχυδρόμος φέρνει την … Ορθογραφία!

 

Πολλά πρωινά περιμένουμε τον ταχυδρόμο να έρθει στην τάξη μας (κάποιο παιδί βγαλμένο με κλήρο) και να μας μοιράσει τα γράμματά μας. Τι περιέχουν οι φάκελοι;

  1. Ανακατεμένα γράμματα που τα συνθέτουμε και φτιάχνουμε λέξεις
  2. Ανακατεμένες λέξεις που τις συνθέτουμε και φτιάχνουμε πρόταση
  3. Ακροστοιχ’ιδα της λέξης που έχουμε Ορθογραφία και γράφουμε λέξη από κάθε γράμμα

Η Ορθογραφία έχει πάρει άλλες διαστάσεις!


Την ιδέα την πήρα από την www.taksiasterati.blogspot.gr που έχει πάντα ωραίες και χρήσιμες ιδέες.

Αφήστε μια απάντηση