Ένας ταχυδρόμος φέρνει την … Ορθογραφία!

 

Πολλά πρωινά περιμένουμε τον ταχυδρόμο να έρθει στην τάξη μας (κάποιο παιδί βγαλμένο με κλήρο) και να μας μοιράσει τα γράμματά μας. Τι περιέχουν οι φάκελοι;

  1. Ανακατεμένα γράμματα που τα συνθέτουμε και φτιάχνουμε λέξεις
  2. Ανακατεμένες λέξεις που τις συνθέτουμε και φτιάχνουμε πρόταση
  3. Ακροστοιχ’ιδα της λέξης που έχουμε Ορθογραφία και γράφουμε λέξη από κάθε γράμμα

Η Ορθογραφία έχει πάρει άλλες διαστάσεις!


Την ιδέα την πήρα από την www.taksiasterati.blogspot.gr που έχει πάντα ωραίες και χρήσιμες ιδέες.

Εργαστήρι μαθηματικών (ζευγαράκια 0-10)

Μαθαίνοντας τα ζευγάρια των αριθμών ως το 10, φτιάξαμε ένα δικό μας παιχνίδι. Κάθε παιδί έπαιρνε έναν αριθμό και έψαχνε στην τάξη ένα άλλον αριθμό-παιδί για να κάνει ζευγαράκι. Όταν το έβρισκε, πήγαιναν μαζί στην «πολυκατοικία παιδί» που κουβάλαγε έναν αριθμό. Εάν το ζευγαράκι είχε το σωστό άθροισμα τότε ο θυρωρός του έδινε το κλειδί. Αν όχι, έψαχναν να βρουν τη σωστή πολυκατοικία που μένουν.

Π.χ. Το παιδί με τον αριθμό 2 συναντάει τον αριθμό 3 και πάνε στην πολυκατοικία 5 που τους δίνει ο θυρωρός το κλειδί. Ενθουσιαστήκαμε με αυτό το παιχνίδι και θα το ξαναπαίξουμε ΣΙΓΟΥΡΑ!!!