Ιστορικοί και Ιστορία

ΣΤΛ-1

Το Σχολείο του Λαού ανοίγει στην Κοζάνη τον ετήσιο κύκλο των ομιλιών σήμερα Σάββατο 28η Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 6 το απόγευμα, στο καφέ Σένσο (Ολύμπου κι Αριστοτέλους γωνία).

Ο ιστορικός και διδάκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ΑΠΘ Θανάσης Καλλιανιώτης θα ασχοληθεί με το θέμα Ιστορικοί και Ιστορία.

Εισερχόμενος κι εξερχόμενος από το παρελθόν στο παρόν κι αντίστροφα θα περιγράψει το περιεχόμενο, το σκοπό, τη μέθοδο και τα εργαλεία της Ιστορίας, γενικής και τοπικής, επίσημης κι ανεπίσημης, έγγραφης και προφορικής, τυπικής και άτυπης.

Έπειτα θα σκιαγραφήσει τους θεράποντες της Ιστορίας, παλαιούς και τρέχοντες. Ποιες μεταβλητές εκτός των δημόσιων πόρων διατρέχουν τη ζωή και το έργο των ιστορικών,  των ιστοριογράφων ή των ιστοριοδιφών;

Ποιο φαίνεται να είναι το μέλλον της Ιστορίας και των Ιστορικών;

Αρχικώς, ενδιαμέσως ή στο τέλος της ανακοίνωσης απαραίτητες οι συμπληρώσεις, τοποθετήσεις, αρνήσεις, επεξηγήσεις, αντιρρήσεις, ερωτήσεις, γενικώς η ανταλλαγή οπτικών, γνωμών κι απόψεων.

SENSO

Δημοσιεύθηκε στην ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση