Οδηγίες πρακτικών συνεδρίου Αιανής

Το πρόγραμμα και τα κείμενα των ομιλιών (όχι όλων) υπάρχουν στο σύνδεσμο https://blogs.sch.gr/thankall/?p=1052

Η ομιλήτρια της έναρξης έχει στη διάθεσή της 10 σελίδες Α4 (περιθώριο άνω-κάτω 2,54, αριστερά-δεξιά 3,18). Αυτές γεμίζουν με 4000 περίπου λέξεις χωρίς εικόνες, με γραμματοσειρά καλίμπρι 12, υποσημειώσεις καλίμπρι 10, μηδέν διάστημα πριν και μετά των παραγράφων, εσοχή στο κυρίως κείμενο 0,5 και μονό διάστιχο παντού. Αν ενθέσει κανείς εικόνες, εννοείται πως οι 4000 λέξεις, μειώνονται.

Οι πρόεδροι και οι προέδρισσες των συνεδριών μπορούν να γράψουν τις εντυπώσεις τους για το διάστημα που προήδρευαν και να τις στείλουν προς δημοσίευσιν. Έχουν στη διάθεσή τους τον ειρημένο χώρο της ομιλήτριας της έναρξης.

Οι σύνεδροι και συνέδρισσες μπορούν να διευρύνουν τις ομιλίες τους. Έχουν στη διάθεσή τους 8.500 λέξεις ή 20 σελίδες Α4 (περιθώριο άνω-κάτω 2,54, αριστερά-δεξιά 3,18). Με γραμματοσειρά καλίμπρι 12, υποσημειώσεις καλίμπρι 10, μηδέν διάστημα πριν και μετά των παραγράφων, εσοχή στο κυρίως κείμενο 0,5 και μονό διάστιχο παντού. Αν ενθέσει κανείς εικόνες, εννοείται πως οι λέξεις μειώνονται.

Η δουλειά να σταλεί στην οργανωτική επιτροπή χωρίς μορφοποίηση και σε έγγραφο κειμένου, όχι πιντιέφ.

Οδηγίες υποσημειώσεων δεν δίδονται: παραβιάζουν την ελευθερία της διατύπωσης. Ούτε και τρόποι γραφής.

Η ίδια επιστολή θα σας σταλεί την 5η Φεβρ, 5η Μαρτίου και 5η Απριλίου ως υπενθύμιση αποστολής των πρακτικών. Στις 10 Απριλίου αρχίζει η σελιδοποίηση των πρακτικών. Την 20 Απριλίου 2015 θα σας σταλεί πρόσκληση παράστασης. Θα δοθεί ο τόμος στη δημοσιότητα, τυπωμένος και ψηφιακά την 26 Απριλίου 2015 στην Αιανή.

Εννοείται πως όποιος δεν επιθυμεί να γράψει, δεν στέλνει τίποτα. Στην περίπτωση αυτή στον τόμο των πρακτικών θα συμπεριληφθεί η περίληψή του, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο https://blogs.sch.gr/thankall/?p=1052. Όσοι δεν έστειλαν περίληψη και δεν θα στείλουν και πρακτικά, δεν θα λάβουν ιδιαίτερη πρόσκληση για την παρουσίαση της 26ης Απριλίου 2015, διότι δεν θα εμπεριέχονται στον έντυπο και ψηφιακό τόμο.

Ευχαριστούμε για την (παλαιά) συνεργασία. Ευχόμαστε για τη συνέχειά της.

Αφήστε μια απάντηση