ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Δειλινό 24ης Μαρτίου 2011 στο Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο της Κοζάνης.

Ο συγγραφέας πρόσφατου λογοτεχνικού έργου περί του εκ Λαγκαδά εκτελεσθέντος Αριστείδη Παγκρατίδη σε μία συζήτηση με τον ιδιοκτήτη του τοπικού περιοδικού Παρέμβαση και με το κοινό επίσης.

Από όσα ακούστηκαν εκεί ορισμένα, αρκετά σύνθετα θέματα, χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση: 

α) η διατήρηση, κατεδάφιση ή μετατροπή μνημείων παλαιότερων εποχών. Παράδειγμα ο τεκές των Μπεκτασίδων στο Σουφλάρ (Καπνοχώρι) Κοζάνης, του οποίου σήμερα μόνο ένα υπόγειο έχει απομείνει.

β) η πολυπολιτισμικότης (όρος του συρμού) δεν είναι πρωτόγνωρη στην περιοχή μας. Στα Σέρβια συμβιούσαν ανά τους αιώνες κάτοικοι με μητρική γλώσσα την ελληνική, σλαβική, αλβανική, εβραϊκή, βλάχικη, αθιγγανική, τουρκική.

γ) η σχέση Λογοτεχνίας και Ιστορίας: Ο λογοτέχνης είναι ελεύθερος να φαντάζεται, παραφράζει ή ακολουθεί πιστά τα ιστορικά γεγονότα;

Κατηγορίες: ΦΩΤΟΓΕΓΟΝΟΤΑ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση