Επίσκεψη στο Μουσείο Τεριάντ

Την Τρίτη 25/10/2022 οι τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσείο Τεριάντ με σκοπό να παρακολουθήσουν την εικαστική έκθεση με θέμα “Η Σοφή Ελιά”. Με τους μαθητές και τις μαθήτριες συνομίλησε ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κος Χτούρης.

0 02 05 9b4ab6fb7040015f22cea762d0c71a93681d5e4518dda8371284882c3710ce13 1bf74f01afd900ae 0 02 05 0ddf02696a4facbb230ef4807f6775e3f6a68387c0cc70559deedf393a0f0cd6 a9b9a8f2e6107cdd 0 02 05 c9b1caa822c1c73dd57f3553d5d5ce5e35fc6cc988dfe08777c8dab71a0e8b03 1a765249106d611f 0 02 05 feafc8b8206c75f0581fd90eaff2b643490a976f18458bb374e8953cbc8a4cc9 cc734b058c63ba81 0 02 05 596ccfe46e351975350dcb723ea5345edacdcce98d711f9037c99c91c8728ae7 619c93452f15abac 0 02 05 ee011c827dc3e7b4f5099069fea1a65ce2f994eb34a3e2e076bd01da6f6b7747 2057a7606d4485e00 02 05 b731bf3c988a82b5138e6d8b1bb946c00bc47b2687945925bfefae210293eeb3 541110285e3fdd79 0 02 05 f7fadb0aff82592089b74ae03326062359ce7bb56536470152712e08fe11bf1d 7b02062d3dfb4e12 0 02 05 c0c2480efbac7e88cf8e28771ed01a88feed4a94bc13743b6760b0894c36dfe4 a01584aec71d53e00 02 05 1ce3a7d54cf618155e8d3dcefac1f44bcf32a9722b14dcbac1d6bc58799d722a be995dc28e1b734c 0 02 05 9097de68b034798648a409a77f9ceb8cdb088ac9e7822958aed7390182073516 606e5e25dd051e92 0 02 05 83eb423293c41067f79e62bb37e9ba3c00058d3aef2b8ccc934cd7abb28e3012 ddd8ff8e0a57a4fb