Προγράμματα Εράσμους

Το σχολείο θα συμμετέχει σε προγράμματα Ερ’άσμους για τα επόμενα δυο σχολικά έτη. Αναλυτιικότερα και τα δύο προγράμματα είναι περιβαλλοντικά και έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών.

Erasmus Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock