ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ « ΠΝΟH»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΠΝΟH» ΣΤΗ Β’ ΤΑΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ

Πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον.

20211116 103954      20211116 103540 1