ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος Φιλαναγνωσίας , το σχολείο συνεργάζεται με την Δημόσια Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης με την οποία υλοποίησε και πρόγραμμα με την Δ΄τάξη. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Κωτσιοπούλου Αθανασία .