Συχνές Ερωτήσεις

1.Τι είναι το σχολείο ΣΔΕ;

 Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο δίνει μια  δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες να πάρουν απολυτήριο Γυμνασίου, που για διάφορους κοινωνικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς και άλλους λόγους, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το σχολείο

2.Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα ΣΔΕ;

Πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και συγκεκριμένα την κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή το Γυμνάσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν απολυτήριο δημοτικού ή ισοδύναμο τίτλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος.

3.Ποιό είναι το κόστος συμμετοχής;

Προσφέρεται δωρεάν στους πολίτες

4.Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος των μαθημάτων είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη.

5.Πόσες ώρες την εβδομάδα είναι τα μαθήματα, είναι πρωινά;

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo (5 ώρες την ημέρα) από Δευτέρα ως και Παρασκευή και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες (16.30 – 20.30).

6.Υπάρχουν τέστ και διαγωνίσματα;

‘Οχι!! Στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ποιοτική αξιολόγηση των μαθητών κατά την διάρκεια παρακολούθησης των μαθημάτων, ενώ υπάρχουν ήπιες μορφές αξιολόγησης, όπως φύλλα εργασίας.

7.Υπάρχουν εξετάσεις;

 ‘Οχι, δεν υπάρχουν εξετάσεις.

8.Το απολυτήριο είναι ισότιμο με του Γενικού Γυμνασίου;

Ναι!! Ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος με αυτόν του Γυμνασίου βάσει του νόμου 2525 του 1997.

9.Οι απόφοιτοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους;

Μετά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε οποιοδήποτε λύκειο (Γ.Ε.Λ., ΕΠΑΛ ή στις λυκειακές τάξεις του εσπερινού) και όχι μόνο.

 

10. Τι μαθήματα διδάσκονται;

Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)
Αγγλική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)
Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)
Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)
Πολιτισμική  Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
Διαθεματικά Σχέδια δράσης (projects) (3 ώρες την εβδομάδα)
Διαθεματικά εργαστήρια (2 ώρες την εβδομάδα

11. Σε τι μοιάζει ένα ΣΔΕ μ΄ένα Γυμνάσιο;

Λειτουργεί με ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι εκπαιδευτικοί προέρχονται κυρίως από τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση

Η επίδοση των εκπαιδευομένων αξιολογείται

Υπάρχει απουσιολόγιο

Στεγάζεται συχνά σε σχολικά κτίρια

Ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος με το απολυτήριο του Γυμνασίου

12. Σε τι διαφέρει ένα ΣΔΕ μ΄ένα Γυμνάσιο;

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο διδακτικά έτη)

Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται ειδικά για το πρόγραμμα των ΣΔΕ

Τα μαθήματα είναι ευέλικτα

Η διδασκαλία στηρίζεται στη δυναμική της ομάδας

Τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων αποτελούν σημείο αναφοράς του μαθήματος

Πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολείο

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι περισσότερο ποιοτική

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων