Εκπαιδευτές 2020-2021

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ο σύλλογος εκπαιδευτών του σχολείου μας απαρτίζεται από τους παρακάτω εκπαιδευτές κατά σειρά:
Διευθύντρια, Υποδιευθυντής, Αποσπασμένοι, Ωρομίσθιοι, Σύμβουλοι

1. Ιουλία Ηλιάδου, ΠΕ81  –  Διευθύντρια

2. Γρηγόρης Γκίνος, ΠΕ80  – Υποδιευθυντής – Εκπαιδευτής Κοινωνικού Γραμματισμού

3. Μιχάλης Ρέμπας, ΠΕ02 / ΠΕ78 – Εκπαιδευτής Γλωσσικού και Κοινωνικού Γραμματισμού  (αποσπασμένος)

4. ……………….., ΠΕ06 – Εκπαιδε…….  Αγγλικού Γραμματισμού (………….)

5. Γιάννης Παπαγιαννακέλης, ΠΕ86 – Εκπαιδευτής Πληροφορικού Γραμματισμού (αποσπασμένος)

6. Ελισσάβετ Βασιλακίδου, ΠΕ03 – Εκπαιδεύτρια Αριθμητικού Γραμματισμού (ωρομίσθια)

7. Κων/νος Μουρατίδης, ΠΕ03 /  ΠΕ04.05 – Εκπαιδευτής Αριθμητικού Γραμματισμού (ωρομίσθιος)

8. Τερέζα Αφράτη, ΠΕ04.02  –  Εκπαιδεύτρια Επιστημονικού Γραμματισμού (ωρομίσθια)

9. Βενετία Μπαρμποπούλου, ΠΕ78 – Εκπαιδεύτρια Κοινωνικού Γραμματισμού (ωρομίσθια)

10. Χαράλαμπος Χριστοδουλόπουλος, ΠΕ86- Εκπαιδευτής Πληροφορικού Γραμματισμού (ωρομίσθιος)

11. Κώστας Γουσιανόπουλος, ΠΕ88.05 – Εκπαιδευτής Περιβαλλοντικού Γραμματισμού (ωρομίσθιος)

12. Αναστάσιος Μαρινίδης, ΠΕ88.05 – Εκπαιδευτής Περιβαλλοντικού Γραμματισμού (ωρομίσθιος)

13. Ελένη Κανονίδου, ΠΕ90 – Εκπαιδεύτρια Αισθητικού Γραμματισμού (ωρομίσθια)

14. Γεωργία Δαλαγιώργου, ΠΕ90 – Εκπαιδεύτρια Αισθητικού Γραμματισμού (ωρομίσθια)

15. Χρήστος Πεχλιβανίδης, ΠΕ02 – Εκπαιδευτής Γλωσσικού Γραμματισμού – Τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας / Γλωσσικής Αρωγής (ωρομίσθιος)

16. Δέσποινα Τερζοπούλου, ΠΕ 03- Εκπαιδεύτρια Αριθμητικού Γραμματισμού – Τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας/(ωρομίσθια)

17. ……………………..Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

18. ……………………..Σύμβουλος Ψυχολόγος

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων