Εγγραφές Εκπαιδευομένων

Δικαίωμα εγγραφής στα ΣΔΕ

Πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και συγκεκριμένα την κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν απολυτήριο δημοτικού ή ισοδύναμο τίτλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος.

Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για το επόμενο σχολικό έτος, στο ΣΔΕ της περιοχής σου

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για να εγγραφείτε είναι:

  1. Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στο σχολείο
  2. Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας
  3. Απολυτήριο Δημοτικού
  4. Πιστοποιητικό  γέννησης

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος των μαθημάτων είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη.

Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες (5 ώρες την ημέρα) από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων