Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Αποτελέσματα ΠΔΠ Γ φάση 2017

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 24 Απριλίου 2017

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πλήθος των μαθητών (Γυμνασίου – Λυκείου) που πέτυχαν στη Γ φάση για το 2017.

Γ ΦΑΣΗ – ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΝΟΜΟΣ Πλήθος Μαθητών
ΑΤΤΙΚΗΣ 21
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5
ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΛΕΣΒΟΥ 2
ΑΧΑΙΑΣ 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

 

Γ ΦΑΣΗ – ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πλήθος Μαθητών
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10
ΛΥΚΕΙΟ 21