Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Αποτελέσματα Γ φάσης ΠΔΠ 2016

Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στις 19 Μαΐου 2016

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Γ φάσης του 28ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.

Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες στο Camp 2016.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πλήθος των μαθητών (Γυμνασίου – Λυκείου) που πέτυχαν στη Γ φάση.

Γ ΦΑΣΗ – ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΝΟΜΟΣ Πλήθος Μαθητών
ΑΤΤΙΚΗΣ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΛΕΣΒΟΥ 1

 

Γ ΦΑΣΗ – ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πλήθος Μαθητών
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 7
ΛΥΚΕΙΟ 9