Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού για ζωντανά κύτταρα

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 5 Απριλίου 2016

Αντιγραφή απ’ την εφημερίδα «Το ΒΗΜΑ».

Στο μέλλον οι έχοντες γνώσεις προγραμματισμού θα μπορούν να «βάζουν » βακτηρίδια να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές.