Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Παρουσίαση: Διδασκαλία με το App Inventor

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 12 Οκτωβρίου 2015

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καρδίτσας, χάρη στη συνδρομή των συναδέλφων εκπαιδευτικών Πληροφορικής Αλεξάκου Παναγιώτη και Χαλιμούρδα Κώστα, προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο παρουσίασης του περιβάλλοντος Προγραμματισμού App Inventor που διδάσκεται στα ΕΠΑΛ και στα Γεν. Λύκεια της χώρας.

Χρόνος διεξαγωγής η ερχόμενη Τετάρτη 21/10/2015 και ώρες απόγευμα 17:00 έως 20:30 (ή και αργότερα αν κριθεί αναγκαίο).
Τόπος διεξαγωγής:
4ο ΓΕΛ Καρδίτσας (εργαστήριο Πληρ/κής).
Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές να ενημερώσουν τους καθηγητές Πληροφορικής ανεξαρτήτως της βαθμίδας στην οποία υπηρετούν φέτος.