Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Υλικό για τα Νέα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 3 Οκτωβρίου 2014

 

Κατεβάστε από εδώ τα βιβλία της Α’ και Β’ τάξης ΓΕΛ (σε PDF).

Οδηγίες διδασκαλίας για τα παραπάνω δύο μαθήματα.